PKD ratownik medyczny – kod PKD 86.90.B

Kody PKD ratownik medyczny: 86.90.B W przypadku ratowników medycznych najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze 86.90.B: „Działalność pogotowia ratunkowego„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) prace wykonywane przez ratowników medycznych zostały uwzględnione w sekcji „Q”, dziale …

PKD ratownik medyczny – kod PKD 86.90.B Read More »