PKD programista – kod PKD 62.01.Z

Kody PKD programista: 62.01.Z W przypadku programistów najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze 62.01.Z: „Działalność związana z oprogramowaniem„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) usługi programistyczne zostały uwzględnione w sekcji „J”, dziale 62, grupie …

PKD programista – kod PKD 62.01.Z Read More »