zakładanie działalności gospodarczej

PKD mechanik – kod PKD 45.20.Z

Kody PKD mechanik: 45.20.Z W przypadku mechaników samochodowych najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze 45.20.Z: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) usługi świadczone przez mechaników zostały …

PKD mechanik – kod PKD 45.20.Z Read More »

PKD stolarz – najpopularniejsze kody PKD

Kody PKD stolarz i usługi stolarskie: 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z W przypadku stolarzy najczęściej obowiązują trzy kody PKD o numerach 31.01.Z: „Produkcja mebli biurowych i sklepowych„, 31.02.Z „Produkcja mebli kuchennych” oraz 31.09.Z „Produkcja pozostałych mebli”. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden …

PKD stolarz – najpopularniejsze kody PKD Read More »

PKD tłumaczenia – kod PKD 74.30.Z

Kody PKD tłumaczenia: 74.30Z W przypadku osób zajmujących się tłumaczeniami najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze74.30.Z: „Działalność związana z tłumaczeniami„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) usługi dotyczące tłumaczeń zostały uwzględnione w sekcji „M”, …

PKD tłumaczenia – kod PKD 74.30.Z Read More »

PKD ubezpieczenia – kody PKD 65.11.Z i 65.12.Z

Kody PKD ubezpieczenia: 65.11.Z oraz 65.12.Z W przypadku osób oferujących ubezpieczenia najczęściej obowiązują dwa kody PKD o numerach 65.11.Z: „Ubezpieczenia na życie” oraz 65.12.Z „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej …

PKD ubezpieczenia – kody PKD 65.11.Z i 65.12.Z Read More »

PKD szkolenia – kod PKD 85.59.B

Kody PKD organizacja szkoleń: 85.59.B W przypadku osób organizujących szkolenia najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze 85.59.B: „Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) usługi dotyczące organizacji szkoleń (np. biznesowych) …

PKD szkolenia – kod PKD 85.59.B Read More »

PKD nauka języków obcych – kod PKD 85.59.A

Kody PKD nauka języków obcych: 85.59.A W przypadku osób zajmujących się nauką języków obcych obowiązuje kod PKD o numerze 85.59.A: „Nauka języków obcych„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) usługi świadczone przez nauczycieli …

PKD nauka języków obcych – kod PKD 85.59.A Read More »

PKD pośrednik nieruchomości – kod PKD 68.31.Z

Kody PKD pośrednik nieruchomości: 68.31.Z W przypadku pośredników nieruchomości najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze 68.31.Z: „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) usługi świadczone przez pośredników nieruchomości zostały uwzględnione w …

PKD pośrednik nieruchomości – kod PKD 68.31.Z Read More »

PKD ratownik medyczny – kod PKD 86.90.B

Kody PKD ratownik medyczny: 86.90.B W przypadku ratowników medycznych najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze 86.90.B: „Działalność pogotowia ratunkowego„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) prace wykonywane przez ratowników medycznych zostały uwzględnione w sekcji „Q”, dziale …

PKD ratownik medyczny – kod PKD 86.90.B Read More »

PKD pielęgniarka – kod PKD 86.90.C

Kody PKD pielęgniarka: 86.90.C W przypadku pielęgniarek najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze 86.90.C: „Praktyka pielęgniarek i położnych„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) prace wykonywane przez pielęgniarki zostały uwzględnione w sekcji „Q”, dziale 86, …

PKD pielęgniarka – kod PKD 86.90.C Read More »

PKD fotograf – kod PKD 74.20.Z

Kody PKD fotografia: 74.20.Z W przypadku fotografów najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze 74.20.Z: „Działalność fotograficzna„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) świadczone przez fotografów zostały uwzględnione w sekcji „M”, dziale 74, grupie 74.2 …

PKD fotograf – kod PKD 74.20.Z Read More »