PKD tłumaczenia – kod PKD 74.30.Z

Kody PKD tłumaczenia: 74.30Z W przypadku osób zajmujących się tłumaczeniami najczęściej obowiązuje kod PKD o numerze74.30.Z: „Działalność związana z tłumaczeniami„. Każdy przedsiębiorca podczas zakładania działalności gospodarczej musi określić jaki rodzaj działalności będzie prowadził. W tym celu należy wybrać co najmniej jeden kod PKD. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) usługi dotyczące tłumaczeń zostały uwzględnione w sekcji „M”, …

PKD tłumaczenia – kod PKD 74.30.Z Read More »